LETNIK ŠTEVILKA:35  7. VELIKONOČNA NEDELJA 8. maj 2005

 

UVODNIK VREDNO SPOMINA ZNAMENJA PABERKOVANJA   ARHIV

 

UVODNIK

ZAČETEK STRANI


OČE, RAZODEL SEM TVOJE IME LJUDEM

V župnijah Goriškega pastoralnega območja potekajo tako kot drugod birme in prva sveta obhajila. Veliko priprav je bilo. Pri verouku so otroci spoznavali vsebino svete spovedi in svetega obhajila oziroma svete maše. Birmanci so čutili, da že prihajajo v obdobje odraslosti in da tako družba kot Cerkev pričakujeta od njih več čuta odgovornosti in resnosti. Starši ste pridno prihajali na pogovore s katehistinjami in duhovniki. Kdor si je želel globljega razumevanja duhovnosti, je imel dovolj priložnosti, da se je pogovarjal o duhovnih rečeh. Gotovo ste prišli tudi tisti, ki ste se odločili, da boste bolje uredili skrb za duhovno življenje, starši, pa tudi otroci. Saj ste bili vsi nagovorjeni. Tudi gospod škof, ki je naslednik apostolov, vam je polagal na srce Jezusove besede današnjega evangelija: »Sveti Oče, ohrani v svojem imenu one, ki si mi jih dal, da bodo eno kakor midva. Posveti jih v resnici, tvoja beseda je resnica«.
Prejeli smo obilo božje pomoči. Bili smo pri sv. spovedi, prejeli smo zakramente. Z eno besedo: imamo vse pogoje, da spremenimo in izboljšamo duhovno življenje.
Da bi se Bogu približali, si določimo red molitve, duhovnega branja, obiskovanja cerkve, krepostnih in spokornih del ter drugih vaj, s pomočjo katerih upamo, da bomo duhovno napredovali Drugi sestavni del pa je v tem, da človek prisluhne Božjemu klicu,da je sprejemljiv za navdihe od zgoraj.

Stanislav Medvešček

VREDNO SPOMINA

ZAČETEK STRANI


SVETI JOŽEF DELAVEC
V cerkvenem letu Jožef, Marijin mož, goduje dvakrat; 19. marca je njegov glavni praznik, 1. maja pa goduje Jožef Delavec. Praznik Jožefa Delavca je bil kasneje vpeljan z utemeljitvijo, da naj bo 1. maj tudi za kristjane posvečen dan in ne vzrok za socialno neslogo in sovraštvo.
Jožef, ki je delal v Nazaretu kot tesar, se je zaročil z Marijo. Še pred poroko je Marija brezmadežno spočela otroka in Jožef se je hotel po tihem od nje ločiti. Jožef je bil pravičen mož in si zato ni hotel lastiti pravice, da bi bil oče otroku, ki ni bil njegov. Za vztrajnim Marijinim molkom pa je slutil skrivnost. V spanju pa se mu je neke noči prikazal angel in mu razložil Marijino vlogo. Zaradi ljudskega štetja, ki ga je ukazal Avgust, je moral Jožef z visoko nosečo ženo Marijo na pot v Betlehem. Tam je Marija rodila Jezusa. Jožef mu je dal ime Jezus in po angelovem nasvetu je cela družina zbežala pred Herodom v Egipt. Po Herodovi smrti se je družina vrnila v Nazaret. Ko je bil Jezus star dvanajst let, se je Jožef z njim odpravil na velikonočno romanje v Jeruzalem. Takrat Jožef zadnjič nastopa v evangeliju. Najverjetnejša je razlaga, da je Jožef kmalu umrl. Nekateri njegovo neomenjanje v Svetem pismu pripisujejo njegovi skromnosti in umiku v ozadje.
Čaščenje Jožefa se je na Vzhodu začelo že zelo zgodaj, na Zahodu pa seže v leto 850, ko je bil omenjen v nekem martirologiju. Leta 1487 je bil Jožefov praznik sprejet v rimski brevir. Dobrih sto let za tem, leta 1621 je bil za Jožefov praznik določen 19. marec, ki je bil od leta 1714 zapovedan za celotno cerkev. Leta 1870 je bil Jožef postavljen za zavetnika vesoljne Cerkve. Ko je v letu 1955 papež Pij XII. razglasil 1. maj za god Jožefa Delavca, je bil 19. marec razglašen za god Jožefa iz Nazareta, moža device Marije. Zakaj je glavni praznik sv. Jožefa postavljen prav na 19. marec, ni povsem znano. Vzrok je morda v prazniku Marijinega oznanjenja 25. marca ali pa v tem, da so v starem Rimu 19. marca obhajali praznik boginje Minerve, kije bila zavetnica rokodelcev.
Jožefa največkrat upodabljajo z Jezusom in/ali s tesarskim orodjem. Veliko pa je tudi upodobitev iz Jožefovega življenja. Na večini slikarij je upodobljen kot starec, čeprav v Svetem pismu ni omenjeno, koliko let je imel. V zadnjih desetletjih se Jožefa vse pogosteje upodablja in orisuje kot mladega človeka, kot enakovrednega partnerja in pravega očeta.
Do leta 1999 je bilo v Sloveniji sv. Jožefu posvečenih 28 cerkva in 9 kapel. Tudi slovenski likovni umetniki so ga pogostokrat upodobili.

Monika Kovačič

ZNAMENJA

ZAČETEK STRANI

IN PO BIRMI? (1)

Birmansko slavje je mimo... Zame je bilo letošnje birmansko slavje dan ponosa, ganjenosti, veselja in obenem tudi dan, ko sem se zavedala, da se nepreklicno končuje neko obdobje v življenju mojega otroka. V srcu se je rodil in se za nekaj časa tam nastanil kipeč in glasen občutek dokončnosti. Molila sem, kot je molil vsak starš za svojega otroka, molitev z zahvalami in prošnjami, da bi otrok, sin ali hči, bil sposoben najti in izbrati prave poti, da bi vedno z nekim realnim optimizmom gledal na dogajanja okoli sebe, da bi me vprašal za pomoč, ko in če bi jo potreboval.

Vsak starš želi, da bi bil njegov otrok srečen. Mislim, da je to najbolj prvinski starševski občutek. In v tistem trenutku, ko sem se zavedala te, da tako rečem dokončnosti, sem se vprašala:

sem mu že vse povedala?
sva se o vsem dovolj pogovorila?
sem ga prav vzgajala?
sem ga dovolj pripravila na življenje?

sem mu pokazala, kaj pomenijo poštenje, ljubezen, ponos, samospoštovanje?
je sposoben prevzeti odgovornost za svoja dejanja?
je njegov odnos do ljudi spoštljiv, sočuten?
je pripravljen pomagati? Kup vprašanj si je sledilo v moji glavi brez jasnega zaporedja. Polna skrbi sem delala inventuro štirinajstih let skupaj z vzponi in padci. Da, upam, da sem mu vse to dala, obenem pa vem, da se najina pot obojestranskega učenja in vzgoje nadaljuje.Premišljevala sem o tem, kako veliko besed je, ki jih uporabljamo pri vzgoji otrok in se začnejo z »NE« ali »NE SMEŠ.«

Veliko je prepovedi, s katerimi krojiš dneve svojemu otroku. Vse zato, ker mu želiš dobro. Kot pot posuta z znaki za prepoved. Tudi jaz sem jih in jih še uporabljam. Nekatere prepovedi so, recimo temu, bolj blage oblike druge so take, ki ne trpijo ugovorov. Vanje spadajo vedno in povsod ponavljane:
Ne smeš kaditi,
ne smeš piti,

ne smeš uporabljati drog,
ne smeš zavreči svojega telesa...
O tem pripravljajo predavanja v šoli, otroci o tem poslušajo doma, s temi prepovedmi  se verbalno  srečujejo vsak dan. Srečajo se z družbeno moralnimi vrednotami in pričakovanji na eni strani ter s stranpotmi, ki vabijo na drugi strani. Če smo starši pripravili svoje otroke na možnosti tovrstnih zlorab njih samih, se jim bodo znali upreti. Vštric z vsemi verbalnimi prepovedmi hodijo neverbalne zapovedi, ki so temelj in vodilo našega bivanja. Teh zapovedi si ljudje ne ponavljamo na glas vsak dan. Te ostajajo zapisane v naši zavesti, pretakajo so po naši krvi kot bi bile del našega genskega zapisa. Na primer: Deset Božjih zapovedi!

(Nadaljevanje prihodnjič) Heidi Stanič


DAN DRUŽIN FAMILYFEST 2005
Za družino gre... ljubezen rojeva mir...

V soboto, 16.4.2005, je Postojna zaživela v znamenju družin. V športni dvorani seje zbralo več kot 1500 ljudi. Tako je bila eno izmed več kot 200 prizorišč prireditve Dneva družin Familyfesta 2005 pod geslom Za družino gre...ljubezen rojeva mir...

Prireditve so sočasno potekale v 77ih državah na vseh celinah. Pripravile so jih Nove družine iz Gibanja fokolarov, ki seje rodilo leta 1943 v Trentu v Italiji iz duhovne izkušnje Chiare Lubich.
Dan družin je želel spodbuditi pozitiven pogled na družino kot temeljno celico družbe in prispevati k njeni izgradnji ter krepitvi v našem prostoru. Udeležence v Postojni je najprej nagovoril ljubljanski nadškof in metropolit Alojz Uran, kije med drugim spomnil na pomen, ki gaje družini kot osnovni družbeni celici dajal pokojni papež Janez Pavel II., nato pa minister za delo, družino in socialne zadeve Janez Drobnič, ki je poudaril: "Veselimo se življenja, to v Sloveniji, pa tudi v Evropi potrebujemo".
V prvem delu prireditve smo prisluhnili pričevanjem družin in posameznikov, pa tudi prispevkom strokovnjakov. Mladi, ki se pripravljajo na zakon, so predstavili vrednost čistega predzakonskega življenja v času, ki takim vrednotam ni naklonjen. Mlad zakonski par in mlada družina so spregovorili o svojih prizadevanjih pri izgradnji medsebojnih odnosov znotraj ožje in širše družine ter na delovnem mestu. Družina z odraščajočimi otroki je predstavila svoje zavzemanje, da v
družini živijo v skladu z vrednotami in hkrati gradijo dialog med družino in šolo. Nekateri so spregovorili o preizkušnjah (bolezen, ločitev) ter poudarili, kako jih je možno premagati tudi s pomočjo skupnosti.
V drugem delu prireditve smo se vključili v osrednje dogajanje, ki je potekalo na Kapitalskem trgu v Rimu. Preko satelitske dvostranske povezave z Rimom je s plesom, pričevanji ali pesmijo sodelovalo več mest iz različnih koncev sveta: Toronto, Tokio, Teheran, Manila, Zagreb, San Paolo, Johannesburg. Satelitsko povezavo z Rimom in še 154imi mesti sveta je zaključila s svojo poslanico Chiara Lubich, ustanoviteljica Gibanja Fokolarov, ki je povabila, da bi v družini živeli medsebojno ljubezen "... Ljubezen se zato ne konča, ljubi vse prva, sposobna je odpuščati, plodna je in odprta življenju, pozorna na najbolj slabotne, na polno delitev vseh dobrin in na solidarnost.... Voščim vam, da bi bili taki, da bi bili vedno in povsod priče te ljubezni, ki gradi mir, da bi se tako približal čas, ko bodo na zemlji 'vsi eno'."
Dan družin je z vsebino in razsežnostjo pokazal, da edinost ni utopija, temveč sanje, ki se v svetu že uresničujejo.
Slovenski del dogajanja smo v Postojni sklenili z mašo za pokojnega papeža Janeza Pavla II., ki je s svojim nagovorom zaznamoval prvo tovrstno srečanje Familyfest leta 1981 v Rimu.

Vanda Nemec

 

PABERKOVANJA

ZAČETEK STRANI


 SREDNJEEVROPSKI KATOLIŠKI SHOD

V Sarajevu so 29. aprila pripravili tiskovno konferenco, na kateri so predstavili glavne poudarke ob praznovanju Srednjeevropskega katoliškega shoda, ki bo 21. maja v Kupresu. Letos bo osrednji dogodek potekal z geslom: »Bodite istih misli, živite v miru« (2 Kor 13,11), seveda pa ostaja skupno geslo: »Kristus, upanje Evrope«. Slavje bo začelo v petek, 20. maja ob 17:00, ko se bodo škofje iz BiH in drugi gostje zbrali v Kupresu. Po večerni sveti maši pripravljajo duhovno meditativni program. Naslednjega dne bodo ob 9:30 predstavniki mladih iz vsake države izrekli kratko sporočilo in željo za katoličane v BiH in izročili osem novih zvonov župniji Kupres. Zvonovi so dar držav, ki sodelujejo na SREKS u za novo cerkev Svete Družine. Osrednja sveta maša bo 21. maja ob 10:30.

Kardinal Vinko Puljičje poudaril, da so se po lanskoletnem srečanju, 22. maja 2004 v Mariazellu v Avstriji, odločili, da bo letošnja slovesnost v BiH. Kupres je bil izbran zato, ker se nahaja na tromeji
škofij v BiH. Tam so ostanki stare bazilike iz V. stoletja ter cerkve, ki jo je dala zgraditi zadnja bosanska kraljica Katarina Kotromanič Kosača. Kardinal je povedal, da ne smemo pozabiti nedavne vojne, ki je uničil Kupres in okolico: »Radi bi, da ta katoliški shod pomaga pri zdravljenju ran, pri obnovi in nam vrne upanje v življenje«. Letošnje slavje se vsebinsko vključuje tudi v obhajanje Leta evharistije. Mons. Tomaševič je na tiskovni konferenci povedal, da so zvonovi iz Avstrije v teh dneh že prispeli v Kupres. Zvonove bo blagoslovil dunajski nadškof, kardinal Schonbom ter predstavniki škofovskih konferenc drugih sedmih držav. Sveto mašo bo vodil sarajevski nadškof, kardinal Puljič, pridigal pa bo zagrebški nadškof, kardinal Bozanič. Pastoralni projekt SREKS želi izpostaviti dve stvari: katoliško identiteto in skupno evropsko dediščino. Cerkev resnično želi uresničevati povezovanje evropskih narodov na temelju krščanskih korenin, ki so evropska realnost, mimo katere ne moremo iti. Tudi zato je »Kristus upanje Evrope«.
ZADNJI DAR

Malo pred smrtjo je papež Janez Pavel
II. italijanskemu gibanju za življenje izročil velikodušen dar. Dnevnik »II Giornale« je 26. aprila objavil, da je papež 29. marca združenju »Gibanje za življenje« daroval vsoto 25.000 evrov, namenjenih projektu »Gemma«, s katerim 18 mesecev finan
čno pomagajo ženam v času nosečnosti in takoj po porodu. Papež Janez Pavel II. je v času svoje službe pogosto daroval večje vsote raznim dobrodelnim organizacijam. Najpogosteje je preko Papeškega sveta »Cor Unim« pomagal žrtvam katastrof.

Aleš RupnikPravica
Na sodišču kregajo kmeta: »Zakaj ste ustrelili zajca? To je vendar kaznivo dejanje, predvsem zato, ker niste član lovske družine!«
»Povem vam lahko to: zajecje jedel naše mlado zelje, pa tudi ni član naše družine!«