LETNIK ŠTEVILKA: 17 4. ADVENTNA NEDELJA 19. DECEMBER 2004

 

UVODNIK VREDNO SPOMINA ZNAMENJA PABERKOVANJA   ARHIV

 

UVODNIK

ZAČETEK STRANI

JEZUSOV ROJSTNI DAN
Zgodilo se je na Švedskem. Časopisi so protestirali proti komercializaciji Božiča. Eden izmed časopisov je imel tudi to vprašanje: "Kaj ste storili z Jezusovim rojstnim dnem?"
Bolj kot to, da ljudje, ki ne verujejo v Božje učlovečenje, na ta ali oni način kažejo svojo nevero, nas moti, če tisti, ki božič praznujejo, praznika ne obhajajo kot resnični verniki, ampak z neko popredmeteno tradicijo. Moti nas, če svojega življenja ne oblikujejo iz resnice, da se je s tem rojstvom Neskončni z nami skrivnostno povezal. Ni se povezal z nekim meglenim človeštvom, temveč prav z vsakim izmed nas!
Ta rojstni dan je samo toliko vreden, kolikor se bomo potrudili, da se bomo za veličino tega zbliževanja Bogu zahvaljevali. Vsa "obredja", ki jih imamo v teh dneh navado opraviti, naj bodo podoba pristnega notranjega razpoloženja.
O veličini učlovečenja Božjega sina nam govorijo tudi Kocbekovi stavki: "Zaradi grozljive razlike med večnim in nedosegljivim Bogom z ene in smrtnim in nebogljenim človeštvom z druge strani se nam danes s posebno radostjo odkriva veličastvo božjega dogodka, kakor ga oznanja krščanstvo. Ne poznamo še vsega stvarstva niti v sebi niti v Kozmosu, pač pa vemo, da se je radikalno neodvisni in izvirni Stvarnik vsega, kar je in kar še vedno nastaja, pred dva tisoč leti iz svoje pradaljave in prarazličnosti nenadoma približal svojemu zemeljskemu stvarstvu... Na drugi strani je tudi res, da Bog ni daleč od ničesar, kar je. Tudi človeku je bližji, kot je človek sam sebi... V Jezusu iz Nazareta se je Bog na nepojmljiv način naselil v človeštvu in njegovi zgodovini. Človeštvo na zemlji je s tem prevzelo naloge, ki se jih doslej ni zavedalo."
Naselil se ni samo v Mariji, svoji materi. Po krstu se je naselil tudi v nas! Približal se ni samo Elizabeti in Janezu Krstniku, pastirjem in Modrim kot beremo v teh dneh. Prosimo za vero v tega Jezusa Kristusa, ki je zdaj kot poveličani Gospod veliko globlje povezan z vsakim izmed nas...
Blagor njim, ki so to vedeli in verovali, blagor tudi nam, če to vemo in premišljujemo v svojih srcih!
Kaj bomo kristjani-katoličani naredili z Jezusovim rojstnim dnem? To je vprašanje, ki je postavljeno v teh dneh pred vsakega izmed nas!
Bogdan Bric

VREDNO SPOMINA

ZAČETEK STRANI

EDVARD KOCBEK
Rojen je bil v Sv. Juriju ob Ščavnici 1904. Študiral je teologijo, vendar bogoslovje zapustil in diplomiral na romanistiki. V Parizu seje seznanil s krogom personalistov. Velik ugled mu je 1934 prinesla pesniška zbirka Zemlja. V slovensko kulturno življenje pa je zarezal s Premišljevanjem o Španiji; z njim je s humanistično - krščanskega stališča obsodil državljansko vojno v Španiji, s čimer je povzročil polarizacijo v katoliškem taboru. Nova revija Dejanje že z imenom nakazuje usmerjenost Kocbeka sicer pesnika in misleca, k dejanjem. Leta 1941 seje pridružil Osvobodilni fronti, zasnovani in razglašeni kot koaliciji različno mislečih, dokler ni 1943 pod prisilo podpisal Dolomitske izjave in s tem priznal primat komunistov. Že sredi vojne so bili tako izločeni kristjani in ne zgolj krščanski socialisti, kajti Kocbek je sam dosledno označeval sebe in somišljenike kot »krščansko skupino«. Odslej je bil nosilec različnih navidez visokih političnih funkcij, vendar mu je bilo onemogočeno odločanje. Novim oblastnikom je postajal vse bolj moteč, ker je zagovarjal svobodno izbiro svetovnega nazora.
Kocbeka je bilo potrebno izločiti iz javnosti. To je bilo storjeno 1952 ob zbirki novel Strah in pogum, v katerih išče v partizanstvu globlji duhovni smoter in meri človekova dejanja tudi v mejnih položajih z etičnim vatlom. Val napadov je bil odklonilen na vseh ravneh, od idejne do estetske. Avtorja so celo razglašali za človeka brez slehernih vrednot! Tako je nekulturna »kulturna revolucija« izločila Kocbeka iz javnosti za celih deset let z nasilno upokojitvijo in prepovedjo objavljanja.
Pesniška zbirka Groza, 1963 je bila novo odkritje Kocbeka in Prešernova nagrada ni mogla mimo nje. Vendar tudi ta ni veliko spremenila, Kocbek je moral ostati v osami. En mesec za tem npr. ni smel nastopiti v Sežani na počastitvi Srečka Kosovela, pesnik Dane Zaje, ki je onemeli dvorani razkril resnico, pa je bil na sežansken sodišču obsojen.
Pritiski na pesnika so se stopnjevali, ko sta Boris Pahor in Alojz Rebula objavila Edvard
Kocbek, pričevalec našega časa. V njem je Kocbek prvi spregovoril o povojnih pobojih v Jugoslaviji. O čemer se je šušljalo, je bila potrjena bridka resnica. Oblast ga je onemogočala, četudi je imel podporo med Nobelovimi nagrajenci. Strt je zbolel, a tudi v bolnišnici so ga zasledovali. Tako je 3. 11. 1981 prišla smrt kot rešiteljica. Kot dosleden kristjan in general je bil pokopan s cerkvenim obredom in vojaškimi častmi. Gonja proti Kocbeku tudi tedaj ni bila končana. V posmrtni predstavitvi v Novi Gorici je bil nekulturno izžvižgan.
Stoletnica pesnikovega rojstva preseneča z množico knjig Kocbekove besedne umetnosti: od pesmi, novel, esejev do dnevnikov. Vse pa pričajo, da se človek »ne da izčrpati niti z duhovno, niti z naravno, ali z družbeno zavestjo... Človeški problem je v svojih zadnjih mejah religiozni problem.« (E.K., 1936)
Mirni Jelen

ZNAMENJA

ZAČETEK STRANI


»PRI NAS DOMA« BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

I. V PETEK BO SVETI VEČER
Kdor je sam, se morda lažje poglobi in vstopi v sveti večer z zbranimi mislimi in obredji. Bolje pa je, če se še s kom poveže. Število naj ne bi bilo preveliko, ker se v takem primeru sveti večer rad spremeni iz zbranega veselja in hvaležnosti v neskončno večerjanje in včasih tudi pretirano pitje.
Na sveti večer obiščemo najbližje sosede in znance. Nevsiljivo in toplo smo pozorni ob praznikih do osamljenih, bolnih, prizadetih..., ki jih ni malo v našem okolju. Samo pogledati moramo okrog sebe. Prisrčno jim voščimo: »BLAGOSLOVLJEN BOŽIČ!«
Če še nismo, poskrbimo za vzpostavitev zunanjega in notranjega miru, pri čemer nam je na voljo molitev pa tudi zakrament sprave. Medtem se dogovorimo za začetek, potek in trajanje obreda svetega večera. Včasih imamo goste, ki nimajo odnosa do krščanskega božiča, te povabimo, naj bodo z nami in naj sodelujejo, kolikor morejo. Za božično slavje smo praznično oblečeni. Kar velja tudi za otroke!

II.        
POTEK SVETEGA VEČERA
Vzorec obreda prilagodimo okoliščinam, za katere smo se odločili, da bomo praznovali. Kjer so otroci, se prilagodimo njihovi starosti.
Glavno je, da pri slavljenju Gospodovega rojstva sodelujemo vsi ne glede na starost, versko prepričanje in izobrazbo.
Nikoli ne opustimo vrhunca svetega večera, ki je v polaganju Deteta v jaslice, prižiganju sveč, branju evangeljskega odlomka, molitvi očenaša in petju vsaj ene božične pesmi ter nazadnje v medsebojni izmenjavi voščila.
Vse naj se odvija preprosto, brez hrupa, toplo in iskreno!
Kjer za božični večer blagoslovimo in pokadimo stanovanje, izpeljemo ta del obreda takoj na začetku svetovečernega druženja.

Na viden prostor damo božična voščila, ki smo jih prejeli po pošti. Tako se lažje povežemo s sorodniki, prijatelji in znanci.
Pred obredom pripravimo besedilo božičnih pesmi. Ne zanašajmo se na spomin, da ne bomo zaradi besedila obtičali sredi pesmi.
Besedilo pesmi moramo imeti v rokah tudi v primeru, ko pesem recitiramo.
Radio in TV sta na sveti večer izklopljena.

III.
VZOREC SLAVJA

Ob dogovorjenem času se zberemo v tišini pri jaslicah. Lučke še ne gorijo, ker Deteca še nismo položili v jaslice.
Kjer bomo na sveti večer blagoslovili stanovanje, gremo najprej k jaslicam, se pokrižamo in začnemo desetko rožnega venca, ki si ga Devica od Svetega Duha spočeta.
V sprevodu gremo po prostorih stanovanja ali hiše in se ustavimo pri jaslicah, da molimo do konca še druge desetke veselega dela rožnega venca. Če stanovanja ne blagoslovimo, izpeljemo ves obred stoje pred jaslicami, ali sede pri družinski mizi ob vsaj eni desetki, ki si ga Devica rodila.
Nato vstanemo in zapojemo: SVETA NOČ, BLAŽENA NOČ...
Med petjem položi mama Dete Jezusa v jaslice, oče prižge lučke.
Po končanem petju oče prebere božični evangelij:

Tiste dni je izšel ukaz cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet. Tudi Jožef je šel iz Galileje, iz mesta Nazareta, v Davidovo mesto, Betlehem, da bi se popisal z Marijo, svojo zaročeno ženo. Ko sta bila tam, so se ji dopolnili dnevi, da bi rodila. Rodila je sina, ga povila v plenice in položila v jasli, ker zanju ni bilo prostora v prenočišču. Prav v tistem kraju so pastirji prenočevali pod milim nebom in se čez noč vrstili na straži pri svoji čredi. Gospodov angel je stopil k njim in Gospodova svetloba jih je obsijala, da so se zelo prestrašili. Angel pa jim je rekel: "Ne bojte se! Oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudi. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Zveličar, ki je Kristus Gospod. Po tem znamenju ga boste spoznali: našli boste dete, povito v plenice in položeno v jasli." In v hipu je bila pri angelu množica nebeških zborov, ki je hvalila Boga in govorila: "Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji."

Po evangeliju naredimo kratek tihi premor, nakar molimo očenaš.
Zdaj so na vrsti voščila: podamo drug drugemu roko, pogledamo si v oči, starši objamejo otroke in si voščimo:
"SREČEN IN BLAGOSLOVLJEN BOŽIČ!"
Kjer imamo navado, da se obdarujemo, izpeljemo obdarovanje ob izmenjavi voščil.
Nakar prisedemo k večerji in se prijetno (brez hrupa!) pogovarjamo.
Po večerji zaigramo katero od tradicionalnih družabnih iger, kot so npr. Človek ne jezi se, volk in ovce, dama, tombola itn.
Pravočasno se odpravimo k polnočnici, da sklenemo božični večer v cerkvi skupaj z drugimi ljudmi, ki so nam bolj ali manj blizu, ki jih poznamo, da proslavimo skupaj z njimi Gospodovo rojstvo z božično mašo.

PABERKOVANJA

ZAČETEK STRANI

PRAVA PODOBA ŽUPNIJE
V Rimu so v Papeškem svetu za laike od 24. do 28. novembra pripravili posvet na temo: »Ponovno odkriti pravo podobo župnije«.
Na srečanju so se pogovarjali predvsem o obnovi župnijskih skunosti v srečevanju z izzivi današnjega časa, o stanju laikata, o odnosih med župnijskimi skupnostmi in gibanji ter o sodelovanju duhovnikov in laikov.
Predsednik tega sveta, nadškof Rylko je opozoril, kako je potrebno, da verniki ponovno odkrijejo župnijo: »Ker je v današnji sekularizirani družbi zelo oslabel čut pripadnosti Cerkvi in tudi župniji. Zaradi globokih družbenih in kulturnih sprememb v svetu, je potrebno župnijo obnoviti, spremeniti strukturo in pastoralne metode, da bi boljše odgovorila potrebam sedanjega časa.« Ob tem je poudaril, da se obnova župnij lahko izpelje z večjo vključenostjo laikov. Opozoril je tudi na eno glavnih nalog pastorale, da se med verniki ponovno vzbudi čut odgovornosti za župnijo, v kateri živijo. »Kljub sekularizaciji, verski nezainteresiranosti, individualizmu in slabšemu obisku cerkve, je vse več laikov, ki znova odkrivajo pomen vere in krščanske skupnosti v svojem življenju. Prav oni so lahko znamenje velikega upanja za župnijo in Cerkev«
Udeležence posveta je nagovoril tudi papež Janez Pavel II.: »Župnija je kraj srečanja s Kristusom in z bližnjim. Je neposredni in vidni izraz Cerkve, ki živi v domovih, je življenjska postaja, v kateri prispevek laikov pri izgradnji in poslanstvu Cerkve zaživi v svoji naravni podobi. Zato so njena vrata odprta vsem, ker vsak človek lahko stopi na pot svetosti«, je povabil papež.


LAČNI BETLEHEM DANAŠNJEGA ČASA
Lakota in slaba prehrana so razlog velikega trpljenja: vsako leto zaradi podhranjenosti umre 5 milijonov otrok; v slabše razvitih deželah imajo več milijard dolarjev visok primanjkljaj v proizvodnji in nacionalnem dohodku, piše v letnem poročilu Sveta za prehrano in kmetijstvo (FAO) pri OZN, ki so ga 8. decembra predstavili v Rimu.
V času od leta 2000 do 2002 je 850 milijonov oseb v svetu umrlo zaradi lakote, kar pomeni 18 milijonov več, kot v prejšnjih letih.
Podatki nas opozarjajo, kako težko uresničljiv je cilj, ki si ga je postavila mednarodna skupnost: zmanjšanje števila lačnih za 50% do konca leta 2005.
Vseeno pa so že vidna tudi dejstva, ki nam lahko vlivajo upanje. Več kot 30 držav v razvoju je zmanjšalo število podhranjenih oseb za 25%, navaja poročilo, v katerem tudi menijo, da hitrejši napredek lahko dosežejo z vzporedno strategijo, istočasnim odpravljanjem vzrokov in posledic uboštva in skrajne lakote.
Aleš Rupnik