LETNIK ŠTEVILKA:7 28. NAVADNA NEDELJA 10. OKTOBER 2004

 

UVODNIK VREDNO SPOMINA ZNAMENJA PABERKOVANJA   ARHIV

 

UVODNIK

ZAČETEK STRANI

 

NORMALNO ŽIVLJENJE
Kot državljani in kristjani bi pripomnili nekaj ob volitvah 2004 in dneh po njih. Tudi zaradi tistih, ki z volilnim izidom nis(m)o zadovoljni. Prvič: na Slovenskem je ta trenutek veliko ljudi, ki sicer nimajo visokih zvez in privilegijev, ne informacij, so pa bolj samostojni, kakor so mislili tisti, ki so prepričani, da jim glasovi pripadajo nekako dedno kakor oblast v fevdalnih in komunističnih časih. Po dolgem času nismo podlegli strašenju, da bomo, če se kaj premakne, izgubili to in ono...
Drugič: škofje so imeli prav, da so opozorili vernike in druge ljudi dobre volje na moralen vidik volitev in na zapostavljenost velikega dela prebivalcev Slovenije.
Tretjič: denar in oblast, moč nad mediji in novinarji, mreža priviligiranih ljudi v gospodarstvu in ustanovah, kjer si skupina med seboj povezanih (tudi izšolanih) ljudi deli več kot namazan »ljubi kruhek« (Menart) ter informacije, niso uspeli, da bi jim sledila večina volivcev. Med razlogi so kriza varnosti, pravnosti in razpoznavnosti vrednot v tej državi. 
Četrtič: v naši domovini bomo morda, če bomo pametni in pogumni, odslej bolj odgovorni za demokracijo in tudi za vsak glas na volitvah.
Petič: morda je prišel čas, ko ne bo nihče v naši domovini zaradi vere, porekla, prepričanja ali osebne življenjske zgodbe »naš«, napol »naš« ali »ne naš« in zato rinjen na rob.
Šestič: demokracija je družbeni dogovor, zapisan v ustavi, ki ne zagotavlja nobeni skupini trajen mandat za urejanje skupnih vprašanj in življenjskih priložnosti. Zaradi tega, upamo, bomo še dozorevali v šoli sožitja in javnega dialoga.
Sedmič: Bog blagoslovi Slovenijo!

Gašper Rudolf

 

VREDNO SPOMINA

ZAČETEK STRANI

 

KRAŠKEMU POETU OB 100-LETNICI ROJSTVA
 
Srečka Kosovela smo se v cerkvi Kristusa Odrešenika spomnili z nedeljsko mašo sredi marca, tik preden so se začela številna slavja ob njegovi stoletnici. Zdaj se umirjajo, ko stopa v ospredje nov jubilant, Edvard Kocbek. Dva velikana slovenske poezije, prvi s Krasa, drugi iz Prlekije, ki sta zaznamovala 20. stol., oba pa vse bolj vznemirjata sodobnega iščočega človeka.
Kosovelov človeški in pesniški obraz se nam razkriva zelo počasi. Pesnik, ki je dopolnil komaj 22 let, pa je že moral umreti, ni dočakal svojega prvenca, Zlatega čolna. Njegove Pesmi, drobna impresionistična in ekspresionistična zbirka, so izšle leto po njegovi smrti. Tudi poznejši izbori so bili skromni. Tako je Kosovel ostal v zavesti večine Slovencev pesnik Krasa in smrti. Kras res zaznamuje njegovo pesem, toda Kosovelovo delo, tudi po lastnih besedah, priča, da je njegovo »življenje slovensko, sodobno, evropsko in večno«. Motiv smrti pa se pojavlja kot slutnja lastnega konca in nuja, ki se mora zgoditi, da bo iz nje zrasel nov, etično prerojeni človek, da bo »človek človeku človek in narod narodu narod«. Presenetljiva težnja mladeniča po duhovni prenovi v posurovelem povojnem času. Smrti se umikata imperativ: »Živeti, živeti, je smisel človeka.« in Srečkova življenja željnost. »Ogromno dela me čaka./ Ni to veselo?/ Kaj je veselje?/Življenja željnost.«  
V našo predstavo o harmoničnem pesniku, nadaljevalcu moderne, so I. 1967 zarezali Integrali, zbirka konstruktivističnih pesmi, ki jih je končno objavil Anton Ocvirk. Vanje se je s čudenjem in občudovanjem zazrla tudi slovenska povojna pesniška avantgarda, ki ni slutila dalekosežnosti Kosovelovih estetskih, miselnih in duhovnih iskanj. Z Zbranim delom I,
II (1946,1974) naj bi bil Srečko Kosovel dokončno razkrit. Letos pa smo dočakali še Ikarjev sen, knjigo dokumentov, rokopisov in pričevanj, ki sta jih uredila Aleš Berger in Ludwig Hartinger, avstrijski publicist, ki se je očaran od Kosovelove lirike naučil slovenščine. Tako je pred nami razgrnjenih 218 rokopisov, ki s svojimi silovitimi potezami žarčijo nedoumljive energije mladega pesnika, čeprav si ga večina zgrešeno predstavlja kot šibkega mladeniča, ki ga je prerano strlo kolo življenja. Hotenje v življenje »vtisniti svoje znamenje« je vsak dan rodilo po dve pesmi, tri pisma in še kak esej ali črtico. Pri tem je govoril šest jezikov in redno opravljal študijske obveznosti. Po vojni smo bili priča različnim ideološkim prilagajanjem Srečka Kosovela. Od pesnika Krasa in oznanjevalca konca Evrope do napovedovalca socialnega in revolucionarnega prevrata ter iskalca novih estetskih poti. Gotovo pa so bila hote prezrta Kosovelova religiozna iskanja. In prav tem nameravamo slediti v naslednjih Oznanilih.
Mimi Jelen

 

ZNAMENJA

ZAČETEK STRANI


PRED MISIJONSKO NEDELJO 2004  - AFRIKA
 
KDO BI VERJEL?

Kdo bi verjel, da se dogaja, tako rekoč pred očmi vsega sveta, tudi pred našimi, med mnogimi škandali našega časa še ta, da tako ubožen in trpinčen kontinent, kakor je Afrika, daje danes več denarja razvitim, kakor ga od njih prejema v obliki različnih pomoči. Samo pogledati je treba, kar piše v poročilih Agencije Združenih narodov za razvoj in trgovino, da razumemo že znane težave Afrike in še dodatno krizo Afriškega kontinenta. Gre za afriško mednarodno zadolženost.
Z ekonomskega stališča je zunanji dolg Afrike vzrok njene dodatne stiske, ki se zdi, da blokira njeno prihodnost. Ker Afriške države ogromnega dolga upnikom ne morejo plačati, kakor so se dogovorili, naraščajo obresti do tolikšne mere, da jih Afrika ne bo nikoli zmogla poravnati, če se takoj ne zgodi prelom z dosedanjim načinom vladanja nad afriškimi ljudstvi.
 
STVAR JE TAKO ZASTAVLJENA

Zahod, kar pomeni vlade Zahodnega bogatega sveta in denarni zavodi Zahoda, so posodili Afriki toliko denarja, da imajo zdaj v šahu ves kontinent. Kdo bi si misli, da sta ob boku bogatih upnikov tudi Mednarodni denarni sklad in Svetovna banka! Zadnje čase so nekateri vodilni Afričani zadevo spregledali.
Kar pa ni bilo lahko, ker Afričani študirajo na Zahodu in mislijo kakor zahodnjaki (denar, posojilo, obresti, dobiček). Med pobudniki drugačnega razmišljanja je Joseph Ki-Zerbo, ki je urejal po naročilu Unesca Veliko zgodovino Afrike.
Ki-Zerbo predlaga, naj Afrika izoblikuje skupno afriško tržišče, da najprej ljudje nehajo pridelovati vsak vse, če ostanemo pri kmetijstvu, pri katerem se mora razvoj najprej začeti premikati v 21. stoletje.
To bi ljudi sililo, da bi začeli uporabljati nova, sodobna znanja, prisiljeni bi bili, da si medsebojno razdelijo delo in da prenehajo tiščati v neproduktivno obdelovanje zemlje za pridelke, ki uspevajo drugje v Afriki bolje in ceneje. Za to pa potrebuje Afrika v tem trenutku poštene in razsvetljene politike. V tem smislu je govoril tudi papež v spodbudi Cerkev v Afriki, v kateri med drugim pravi, da je potrebno v Afriki zbrati skupaj vse moči za služenje skupnemu dobremu.
 
SALVADOR DIAZ MIRON

Je pesnik. Večkrat navajajo njegovo pesem, v kateri pravi: »Vedite, vladarji in podložniki, vzvišeni in berači, nihče ne bo imel pravice do odvečnega, dokler bo, čeprav samo enemu manjkalo, kar je nujno!« To pa je osnovno v Afriki in drugod. Tudi pri nas. Vsaka dežela potrebuje predvsem voditelje, ki imajo razvit socialni čut. Nekateri pravijo, da potrebuje današnji svet najprej »voditelje socialnega življenja«. To je ključno vprašanje Afrike in vseh držav hitro spreminjajočega se sveta.
G.R.


JESENSKI POGOVOR II. O POSLEDNJIH STVAREH
0 tem, da se precejšnje število staršev in vzgojiteljev ne zaveda naloge, da je potrebno otroke seznaniti (tudi!) z mejami življenja, tudi z najbolj usodno, kakršna je smrt, smo že nekaj povedali. Ko smo se lani po prazniku Vseh svetih in vernih duš z nekaterimi veroučenci pogovarjali o tem, kako so preživeli tim. jesenske počitnice, se je med drugim razkrilo, da del družin, ki imajo otroke pri verouku, ne goji pozitivnega odnosa do rajnih, njihovih počivališč, kakor tudi ne do njihovega spomina in molitve za rajne. Nekaterih krščanskih otrok se praznik Vseh svetih in vernih duš sploh dotaknila nista. Kar seveda pomeni, da imamo celo pri verouku del krščanskih otrok, ki nimajo prvonovembrske izkušnje, bojimo se, da tudi ne odprtega odnosa do mrtvih, kar naj bi sodilo k osnovnim izkušnjam kristjana (in sploh človeka).
 
KAKO?
Bolj ko ljudje napredujemo, bolj se izogibljemo misli in pogovorom o smrti, manj znamo uporabljati prave besede za pogovor o poslednjih stvareh. Nimamo več pravih besed. Zakaj? Nekaj zaradi tega, ker na splošno tudi v cerkvi ne govorimo veliko o poslednjih stvareh. Pred desetletji se je dogajalo, da so nekateri pridigarji in kateheti s poslednjimi stvarmi tudi strašili, namesto da bi oznanjali smrt kot prehod k Bogu. Tako se je naselil med nami še drug strah, strah pred tem, kako bi si razložili, kaj sploh so odhod s tega sveta, smrt in večnost. Kakor da se da vse razložiti! Varamo se, da bomo z molkom o smrti prihranili otrokom (in sebi) temno plat življenja, o kateri da je najbolje ne razmišljati...
Jezus je govoril o bogatašu, ki se je zvečer veselil bogastva in ponoči umrl, ne da bi se poslovil... Potem pa se zgodi... Na primer, da prikazujejo strahotna dogajanja okrog šole v Beslanu... pa iz Iraka... pa še iz Palestine... in prometne nesreče...
 
BITI POŠTENI!

Ob takih dogodkih, ki jih ne zmanjka, si že majhen otrok postavlja določena, neoprijemljiva vprašanja, zaresna vprašanja! Kakor tedaj, ko se zgodi v njegovem okolju kakšna nesreča ali nekdo umre.
Otrok je danes kakor prisiljen, da predeluje in preobrača v sebi bolečino, žalost, žalovanje ter vprašanje, kako in zakaj je to mogoče.
Premlevanje takih in podobnih pretresov, ki jim običajno rečemo »žalost«, otroku pomaga, da ga bolečina na stre in da duhovno zori.
Odrasli se zato ne sprenevedajmo, kakor da se nič »poslednjega« ne dogaja!
 
KAJ NAREDITI?

Vsi potrebujemo ob sebi, otroci pa sploh! ljudi, ki znajo stati ob strani. V žalosti naj ne bi ostal nihče osamljen. Kaj naj poleg človeško razumevajočega in pozornega spremljanja človek še naredi? Zlasti ob otroku! (Nadaljevanje prihodnjič)  
Gašper Rudolf

PABERKOVANJA

ZAČETEK STRANI

 

SOCIALNI TEDNI V FRANCIJI
 
Lille, glavno mesto kulture 2004, je gostil 6.000 udeležencev katoliškega zbora »Socialnih tednov«. V nedeljo, 26. septembra 2004 so obhajali 100. obletnico »Francoskih socialnih tednov«, ko je leta 1904 skupina katoličanov na pobudo okrožnice papeža Leona XIII. »Rerum novarum« začela pogovore o aktualnih socialnih vprašanjih s ciljem, da socialni nauk Cerkve vključijo v dejavno življenje.
Letos je papež Janez Pavel II. v sporočilu, ki ga je poslal, naglasil krščansko razsežnost evropskega združevanja. Pot, ki so jo po letu 1945 v svoji zasnovi začrtali veliki povojni politiki Robert Schuman, Konrad Adenauer in Alcide de Gasperi, je pot povezovanja in združevanja ter je največje znamenje za spravo in poravnavo v Evropi. »Obe svetovni vojni sta prinesli prelome in delitve. Gradnja združene Evrope je bil zato dolgotrajen in počasen proces. Tako je nastajala in še nastaja ena Evropa ljudstev, ena Evropa solidarnosti, ena Evropa blaginje in zadovoljstva vseh njenih prebivalcev«. Združevanje v Evropi pa je tudi zgled, ki bi ga morali vsaj delno začeti uresničevati v Afriki. Novo sodelovanje zahodno in vzhodnoevropskih dežel: »ponovno kliče Evropejce, da še bolj okrepijo sodelovanje v smeri sever jug. Cilj vseh teh prizadevanj mora biti omejevanje in odpravljanje hude revščine, bolezni in državljanskih vojn.
Predsednik Komisije škofovskih konferenc Evropske unije, škof Homever in primas katoliške Cerkve vAngliji, kardinal Cormac Murphv 0'Connor, sta na omenjenem srečanju opozorila na nevarnost zmanjševanja dejavnosti evropske Cerkve, ki je medtem že postala resničnost. Prav ta Cerkev bo aktivno udeležena v življenju, če se bo s svojimi prizadevanji dejavno vključevala v projekte na področju sociale, politike, mirovnih procesov in gospodarskih vprašanj. Prav tako pa mora okrepiti dialog z nekri-stjani.
 


72 UR...
Avstrijska Katoliška mladina in Karitas od 21. do 24. oktobra organizirata veliko socialno akcijo mladih, na kateri pričakujejo več kot 5.000 udeležencev. Mladi iz vse Avstrije bodo vključeni v akcijo »72 ur brez kompromisa«. Mladi med 14. in 25. letom starosti so k takšni akciji povabljeni že drugič po letu 2002. Pripravljenih je že 250 projektov, vseh skupaj pa jih bo okrog 350. Glavno vodilo akcije je: Pomagati ljudem, ki pomoč potrebujejo. Mladi bodo povezani v delu po skupinah. Prva akcija »72 ur brez kompromisa« v oktobru 2002, je bila največja socialna akcija v Avstriji. V 230. projektih je sodelovalo več kot 5.000 mladih, ki so s svojim delom podarili bližnjim več kot 300.000 delovnih ur.

Aleš Rupnik

Menjava vlog
Direktorja se v opoldanskem premoru zapleteta v pogovor.
»Kako si zadovoljen s tajnico, ki si jo tako hvalil predlanskim? Ali še dosega pravljično hitrost, ko ji narekuješ?«
»O kakšni hitrosti pa govoriš? Postala je moja žena in zdaj ona narekuje meni!«